Centro de documentación (En prueba)

El Centro El Centro de Documentación es un espacio de información y consulta con vocación de convertirse en un centro de referencia especializado en danza tradicional. Funciones Las funciones del Centro de Documentación son: Apoyar los trabajos de investigación sobre la danza tradicional Ofrecer la máxima información actualizada y de calidad a las… (més informació)

o fer una cerca simple

o fer una cerca avançada

Documents
Full imprès amb el títol "Punt, figures i evolucions bàsiques"

Probablement és un material per: Aula de dansa tradicional catalana. Curs de mestratge "Punts, figures i evolucions", impartit per Mª Josep Serra. (més informació)

Etiquetes:

El Sac de Danses
Documents relacionats
Full mecanoscrit amb l'índex dels continguts tractats al Curs de mestratge "Punts, figures i evolucions"

Aula de dansa tradicional catalana. Curs de mestratge "Punts, figures i evolucions", impartit per Mª Josep Serra. (més informació)

Etiquetes:

El Sac de Danses
Documents relacionats
Vestuari
Fitxa d'un figurí dissenyat per Alexandre Cirici Pellicer per a l'Esbart Verdaguer

Fitxa mecanoscrita, elaborada pel Departament de Propaganda de l'Esbart Verdaguer, i escrita en francès. (més informació)

Etiquetes:

Esbart Verdaguer
Documents relacionats
Fitxa d'un figurí dissenyat per Jaume Picas Guiu i Montserrat Mainar per a l'Esbart Verdaguer

Fitxa mecanoscrita, elaborada pel Departament de Propaganda de l'Esbart Verdaguer, i escrita en francès. (més informació)

Etiquetes:

Esbart Verdaguer
Documents relacionats