Cessió d'espais

L'Espona, Centre de la dansa tradicional catalana oferirà de manera permanent els seus espais d'assaig, exhibició i treball a totes les entitats i col·lectius dedicats a la dansa d'arrel tradicional catalana. Les condicions del règim de cessió són les que s'estableixen a la normativa d'ús del centre (vincle).

Espais d'assaig

Els espais d'assaig disponibles són tres sales de 144m2, 102m2 i 42m2 completament equipades tècnicament.

Espais de treball

El centre compta amb dues sales de treball o de reunions amb capacitat per a 10-15 persones cadascuna, amb la possibilitat d'unir-les i convertir-les en una sola sala. Les sales disposen de pissarra i projector.

Espai d'exhibició

La sala d'assaig 1 (144m2) es pot utilitzar com a espai d'exhibició, ja que reuneix les condicions tècniques adequades per realitzar espectacles de dansa tradicional de petit format. L'espai permet la instal·lació d'un petit escenari (dimensions). L'aforament màxim és de 50-100 persones.

El cost del muntatge anirà a càrrec de l'entitat sol·licitant.

Lloguer d'espais

A més, l'Espona, Centre de la dansa tradicional catalana ofereix els seus espais en règim de lloguer a empreses, organismes i institucions per a recepcions, rodatges, sessions fotogràfiques, reunions, congressos, seminaris, presentacions, etc. Les condicions del règim de lloguer i els preus públics són les que s'estableixen a la normativa d'ús del centre (vincle).

Característiques generals dels espais:

Si esteu interessats en el lloguer d'algun dels espais de l'Espona poseu-vos en contacte amb nosaltres trucant al tel. 691680513 o enviant un correu a espona@esponadansa.cat.

D'aquesta manera rebreu informació detallada dels espais i dels serveis disponibles, així com les condicions, els horaris i els preus públics d'aquest servei.

Per formalitzar el lloguer haureu d' omplir el formulari adjunt de la manera més concreta possible. Aquesta sol·licitud s'haurà de presentar juntament amb una instància, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Rubí, al carrer Doctor Rober, 19 com a mínim dues setmanes abans de la utilització de l'espai.

És preferible, un cop lliurat, fer-lo arribar per fax o correu electrònic a les oficines de L'Espona:

-E-mail  espona@esponadansa.cat

Descàrrega :

  • Preus públics (pdf)*
  • Document Informació detallada dels espais (pdf)*
  • Formulari lloguer Espais*