Residències

El Programa Residències ofereix a companyies de dansa, d'àmbit nacional i internacional, treballar en un espai adequat durant un període determinat (entre quinze dies i un any).

L'objectiu del programa és donar suport a les companyies de dansa professionals cedints espais on poder desenvolupar el seu projecte creatiu. La voluntat és facilitar la creació de sinèrgies entre els diferents tipus de disciplines i llenguatges artístics que treballen amb el cos.

Per accedir a una residència, s'haurà de presentar un projecte artístic, que serà valorat per un comitè de selecció, i acceptar les condicions d'ús i normativa de l'equipament.