L'Observatori

L'Espona té com a objectiu el foment de la recerca, la innovació, la recuperació i la reflexió sobre la dansa tradicional catalana.

El centre afavoreix un espai d'anàlisi, sistematització, organització i raonament sobre aspectes concrets de la dansa d'arrel.

Aquest objectiu es materialitza en un seguit d'activitats per difondre la recerca : col.loquis, conferències, xerrades, seminaris, debats, exposicions, taules rodones, etc…